Usługi BHP

Jednym z głównych a zarazem podstawowych celów naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), prawnej ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Oparte jest ono na współpracy, na rzecz, której oferujemy własne doświadczenie zawodowe (BHP oraz p.poż.), profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.

Zadbamy o wszelkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniami BHP, oceną ryzyka zawodowego czy ochroną przeciwpożarową. Profesjonalne wsparcie specjalistów BHP z naszej firmy gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań BHP.

W ramach świadczonych usług zapewniamy m.in.:

 • przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników
 • opracowywania regulaminów pracy, instrukcji stanowiskowych i technologicznych BHP
 • oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych
 • prowadzenia postępowań powypadkowych
 • prowadzenia rejestru pomiarów czynników szkodliwych
 • audyty w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy
 • nadzór   w realizacji nakazów organów kontrolnych PIP i PIS
 • inne w zależności od zapotrzebowania klienta.

Kompleksowy nadzór BHP na budowach:

 • Opracowywanie, sprawdzenie i akceptacja dokumentacji BHP.
 • Bieżąca kontrola (inspekcja) placu budowy pod kątem bezpieczeństwa pracy.
 • Raportowanie.
 • Wsparcie BHP dla kierowników projektów, budów , pracodawców.